Kazimierz Dolny - Sandomierz
Najbliższy termin
14-15.06.2014
Ilość dni: 2

KOZŁÓWKA – NAŁĘCZÓW –  KAZIMIERZ DOLNY – SANDOMIERZ

 

I DZIEŃ
Godz. 3:00 wyjazd z Augustowa. Przejazd do Kozłówki.

Zwiedzanie rezydencji magnackiej – Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.
Przejazd do Nałęczowa i zwiedzanie parku zdrojowego z barokowym pałacem Małachowskich

z XVIII w., w którym znajduje się Muzeum Bolesława Prusa, pracowni Stefana Żeromskiego zwanej „Chatą” mieszczącej dziś Muzeum St. Żeromskiego, Żelaznej Bramy z pseudorenesansową wieżą.
Przejazd do Kazimierza Dolnego i zwiedzanie rynku Starego Miasta z charakterystyczną studnią, kamienic Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów, kościoła farnego z XIV w., ruin Zamku Kazimierza Wielkiego, spacer nad Wisłą.
Obiadokolacja i nocleg – Kazimierz Dolny (schronisko młodzieżowe).

 

II DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Sandomierza.
Godz. 10:00 – 14:00 spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Sandomierza:

* Bazylika Katedralna - gotycka świątynia została wzniesiona (w miejscu wcześniejszego kościoła) z fundacji Kazimierza Wielkiego pomiędzy rokiem 1360 r. a 1382 r., kiedy to nastąpiło jej poświęcenie,

* Brama Opatowska - jest jedną z czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza, wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku. Do bramy przylegają, bo obu jej stronach pozostałości murów.,

* Podziemna Trasa Turystyczna - system dawnych XIV i XV wiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy składowali swoje towary handlowe. Utworzona została przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów,

* Kościół św. Jakuba - jest jednym z najstarszych i najcenniejszych kościołów w Polsce,

* sandomierskie wąwozy - wąwóz Królowej Jadwigi rozdziela wzgórza Świętojakubskie i Świętopawelskie. Jest to najpiękniejszy wąwóz spośród lessowych wąwozów sandomierskich. Strome ściany tego blisko półkilometrowego jaru dochodzą do 10 m wysokości. Zbocza wąwozu i jego korona porośnięte są gęsto drzewami i krzewami.

Wyjazd w drogę powrotną.
Rozwiązanie wycieczki w godzinach nocnych.

 

Podany program jest programem ramowym. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

 

 

Cena obejmuje:
- transport autokarem,

- opiekę licencjonowanego pilota,
- usługi przewodników,
- 1 nocleg,
- wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie,
- ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje biletów wstępu.

Sezonowe wycieczki 1-dniowe

Wyjazd z Augustowa, Suwałk

Wynajem autokarów i busów